dilluns, 27 de juny de 2011

Sketching


He acabat una llibreta d'esketchos. I aquí hi ha una petita sel·lecció dels esbossos que més m'han divertit o que més m'han agradat. Hi ha idees vàries, retrats ràpids, còpies de fotus, gent que he agafat de model, pràctiques d'anatomia, posicions, punts de vista, o dibuixos fets pel plaer de dibuixar per dibuixar. A seguir amb la següent llibreta!

He acabado una libreta d'esketches. Y aquí una pequeña selección de los bocetos que más me han divertido o gustado. Hay ideas varias, retratos rápidos, copias de fotos, intentos de anatomía, puntos de vista o dibujos hechos por el placer de dibujar por dibujar. A por la siguiente libreta!

I just finished a sketch boook. Here a sketch selection: variety of ideas, fast pics and caricatures, photo copies, anatomy forms, view points, or draws realised simply for the pleasure. Now for the next sketchbook!